W cieniu innych wydarzeń w kraju niezauważona przeszła istotna zmiana w programie dofinansowania wymiany źródła ciepła „Czyste Powietrze„. W zaktualizowanym programie wprowadzono możliwość jego składania on-line a także skrócono czas jego rozpatrywania. Poniżej najważniejsze zmiany w programie.

 

 

Czas rozpatrywania wniosków: skrócony z 90 dni do 30 dni – głównie dzięki odciążeniu WFOŚiGW z weryfikacji zarobków.

Wniosek o dotację zostaje uproszczony: nie będzie konieczności podawania szczegółowych danych technicznych, zbierania zaświadczeń i zbędnej dokumentacji o wysokości dochodów. Zamiast tego wnioskodawcy będą składać oświadczenia a dokumenty potwierdzające je po realizacji przedmiotu dotacji.

Wnioski o dotacje będą składane również on-line w serwisie gov.pl: obecnie wnioski na dotacje „Mój Prąd” są realizowane przez ten portal i NFOŚiGW chce zrezygnować z wersji papierowej w tym programie.

Banki: źródło finansowania dodatkowego i pomostowego w postaci pożyczek i kredytów. Placówki bankowe będą miejscami, gdzie będzie możliwość składania wniosków o dotację w programie „Czyste powietrze”.

Integracja z programem „Mój prąd”: będzie można w ramach jednego wniosku, złożyć wniosek do programu ”Czyste powietrze” oraz programu „Mój prąd”.

Pompy ciepła typu powietrze/woda (CO lub CO i CWU) spełniające wymagania klasy efektywności energetycznej min. A++ (dla temp. zasilania 55ºC)
na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej : do 45%, max. 13 500 PLN, do 54% z ulgą termomodernizacyjną

Pompy ciepła typu powietrze/woda (CO lub CO i CWU) spełniające wymagania klasy efektywności energetycznej min. A+ (dla temp. zasilania 55ºC) na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej: do 30%, max. 9 000 PLN, do 42% z ulgą termomodernizacyjną

Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła: Beneficjenci, którzy w przeszłości wymienili urządzenia grzewcze w swoich domach (nie w nowych domach), mogą liczyć na 10 tys. Zł dodatkowej dotacji, a w przypadku uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację ocieplenia budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych: W programie Czyste Powietrze będzie można rozliczyć przedsięwzięcia rozpoczęte i zakończone. Uwzględniane będą inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wybierz najnowszą pampę ciepła firmy Mitsubishi Electric i skorzystaj z najwyższej dopłaty dzięki klasie energetycznej A++