Ważna informacja dla użytkowników pomp ciepła. Agregat zewnętrzny pompy ciepła podczas pracy w trybie grzania pokrywa się szronem na całej powierzchni wymiennika. Następnie, cyklicznie, w odstępach czasu uzależnionych od temperatury zewnętrznej i wilgotności powietrza, następuje automatyczny proces odszraniania. Podczas tego procesu agregat szybko rozgrzewa się co powoduje stopnienie szronu i lodu z agregatu.

Wytworzona w ten sposób woda spływa pod agregat przez specjalne otwory w obudowie.  Agregaty instaluje się na podwyższeniu aby zapewnić odpływ wody jednak zalegający śnieg może ten proces utrudnić lub uniemożliwić. Zaspa wokół agregatu powoduje naturalną zaporę dla wody, która gromadzi się pod agregatem i przy ujemnej temperaturze zamarza tworząc coraz wyższe warstwy. Z czasem może dojść do sytuacji gdy woda nie może już wypływać z agregatu i zaczyna zamarzać wewnątrz pokrywając lodem  układy pompy ciepła. Taka sytuacja powoduje nagły spadek wydajności pompy oraz może uszkodzić sprężarkę i układ chłodniczy urządzenia.

Konieczne jest stałe kontrolowanie zaśnieżenia agregatu i ilości lodu pod agregatem, śnieg należy regularnie usuwać aby zapewnić odpływ wody spod agregatu. Jeżeli doszło do sytuacji, że warstwa lodu dosięga już do urządzenia lód należy usunąć przy pomocy gorącej wody lub powietrza. Usuwanie mechaniczne lodu z agregatu może spowodować uszkodzenia urządzenia. Pamiętajmy, po każdych opadach należy usunąć śnieg spod i wokół agregatu.