Dane adresowe

  • Nazwa: Polski Komfort Sp. o.o.

  • Adres: ul. Postępu 22, 05-506 Kolonia Lesznowola/ k. Warszawy

  • Godziny otwarcia: Pn-Pt 8:00 – 16:00 – spotkania poza godzinami pracy biura po wcześniejszym uzgodnieniu

  • Kod adresu do google maps: 3XM9+MM Kolonia Lesznowola

Wyceny Instalacji

Wyceny Airzone

Prawa autorskie

Właścicielem i operatorem strony internetowej www.polskikomfort.pl jest spółka POLSKI KOMFORT Sp. z o.o. z siedzibą w 05- 506 Kolonia Lesznowola, ul. Postępu 22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000165052, kapitał zakładowy 100.000zł.