Rozpoczynający się właśnie program „Czyste Powietrze” to ogólnopolski projekt mający na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz redukcję zanieczyszczeń powietrza (SMOG) do atmosfery. Ma zastosowanie zarówno do istniejących jak i nowo budowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu uzyskuje się zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

Warunek podstawowy:

 • dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu
 • dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Terminy:

 • realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029 r.

Więcej informacji: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze