Rozpoczęły się prace związane z modernizacją izby przyjęć Szpitala w Lipnie. Naszym zadaniem będzie dostawa i montaż systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w oparciu o modułowe centrale wentylacyjne. Trzy niezależne układy wentylacyjne zostaną zbudowane z wykorzystaniem central firmy VTS wraz z automatyką.

Do budowy instalacji wykorzystamy płyty URSA AIR ZERO Tech2 zapewniające komfort akustyczny pracy instalacji przy jednoczesnym spełnieniu wymogów sanitarnych dla tego typu obiektów.