Kończymy kolejną instalację systemu ogrzewania nadmuchowego Feelco. Tym razem jesteśmy w Warszawie. System ogrzewania nadmuchowego zapewnia ogrzewanie pompą ciepła, klimatyzację oraz wentylację z odzyskiem ciepła. Dodatkowo zastosowaliśmy skuteczne filtry powietrza oraz kontrolę wilgotności. 

Ogrzewanie powietrzem w odróżnieniu od systemów wodnych realizowane jest na poprzez bezpośrednie ogrzanie lub chłodzenie powietrza dostarczanego do pomieszczeń. Dzięki eliminacji czynnika pośredniego jakim jest woda w układach hydraulicznych ogrzewanie nadmuchowe to instalacja o bardzo małej bezwładności co z znaczący sposób wpływa na niskie koszty eksploatacji. . Nie bez znaczenie są również walory estetyczne, brak grzejników oraz ograniczeń w materiałach na podłogach. Widoczne elementy to jedynie kratki nawiewne czy jak w tej instalacji nawiewniki szczelinowe.

Ogrzewanie nadmuchowe Feelco z centralą Feelco HP i agregatem Mitsubishi Zubadan