Po 12 latach od pierwotnej instalacji wykonanej przez naszą firmę zostaliśmy zaproszeni przez Inwestora do modernizacji układu klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji w salonie samochodowym Volvo Autogala. Modernizacja jest konieczna z uwagi na rozbudowę salonu o dodatkowe 300m3 powierzchni użytkowej oraz 30 dodatkowych stanowisk pracy.

Modernizujemy istniejący system nadmuchowy oraz instalujemy dodatkowe układy wentylacyjne dla zapewnienia odpowiedniej ilości świeżego powietrza nowym pracownikom.  Zastosowano centrale wentylacyjne Mitsubishi Lossnay oraz kanały wentylacyjne Ursa Air.