Rozpoczęliśmy kolejną realizację inwestycji dla sektora publicznego. Tym razem bierzemy udział w budowie zespołu szkolno- przedszkolnego z salą mediateki dla dzielnicy Wawer w Warszawie. Naszym zadaniem jest instalacja pięciu systemów wentylacyjnych opartych na centralach firmy VTS oraz układów klimatyzacji sal. Całość prac przewidziana jest na trzeci i czwarty kwartał bieżącego roku.