Kilka zdjęć z naszej aktualnej instalacji. Inwestor zwrócił się do nas z problemem braku wentylacji w hali serwisowej. Ponadto latem upały w hali były nie do wytrzymania. Prace odbywały się bez przerywania normlanego funkcjonowania obiektu. Inwestor postawił nam zadanie aby było szybko, skutecznie i w założonym budżecie.

Był problem, jest rozwiązanie.

    •  za gorąco latem – klimatyzacja kanałowa, łącznie >50kw chłodu
    •  słaba wentylacja – centrala wentylacyjna 7000m3/h
    •  wysokie koszty ogrzewania – odzysk ciepła z wentylacji, wykorzystanie ciepła technologicznego z pomieszczenia kompresorów

Prace trwają