Rejestracja urządzeń klimatyzacyjnych – ważne. Przypominamy o konieczności rejestracji urządzeń chłodniczych w Centralnym Rejestrze Operatorów. Urządzeniem chłodniczym jest każdy klimatyzator, pompa ciepła, w której ilość czynnika chłodniczego (F-gazu) przekracza 3kg. W praktyce oznacza to każde urządzenie o mocy powyżej 10kW, ilość czynnika można sprawdzić na tabliczce znamionowej urządzenia.

Więcej szczegółów oraz podstawy prawne tutaj: http://www.ichp.pl/F-Gazy-CRO 

Rejestr Operatorów: https://dbcro.ichp.pl/

Procedura nie jest skomplikowana, wystarczy zgromadzić informację na temat posiadanego urządzenia, jak model, numer seryjny, producent itp. wszystkie znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Pamiętajmy również, że wymagana jest coroczna kontrola szczelności wykonana przez uprawniony personel.

Polski Komfort jest licencjonowanym usługodawcą obsługi urządzeń zawierających F-gazy, licencja UDT FGAZ-P/27/0149/16