Dobra wiadomość dla budujących dom w strefach zagrożenia SMOGiem – czyli w Polsce! Ochrona przed SMOGiem w systemach Feelco.

Każda wersja systemu Feelco jest wyposażona w filtr powietrza. W zależności od zastosowanego wkładu pozwala to na oczyszczenie powietrza z dokładnością od MERV10 do MERV 14. Co to oznacza? MERV czyli Minimum Efficiency Reporting Value jest amerykańską normą efektywności filtracji powietrza i jest mierzony w skali od 0 do 20. Odpowiednikiem europejskim są klasy filtracji G1-U17.

Systemy Feelco stosuję podwójną metodą filtracji. Wstępnie powietrze jest oczyszczane w czerpni powietrza świeżego, powietrze zewnętrzne trafia na filtry, które blokują przedostawanie się do wnętrza budynku zanieczyszczeń widocznych gołym okiem oraz części pyłów o mniejszych cząsteczkach. Następnie powietrze jest kierowane na filtr główny, który w zależności od wymagań może być wyposażony we wkład od MERV10 do MERV14 a więc od F5 do F8. To pozwala na redukcję nawet 90% cząstek o wielkości powyżej 1μm a więc pyłów PM10 i PM2,5 tworzących SMOG.

Poczuj różnicę

Na tym jednak proces filtracji Feelco się nie kończy, system działa w trybie recyrkulacji, zatem wielokrotnie w ciągu godziny przesyła powietrze w budynku przez układ filtrów.  Oznacza to,  że te cząstki, które nie zostały zatrzymane w pierwszym procesie lub te, które dostały się do budynku inną drogą  (przez drzwi i okna, wnoszone na ubraniach itp. ) zostaną na pewno zatrzymane.

Sterowniki Carrier Infinity będące mózgiem systemów Feelco wykrywają stopień zabrudzenia filtra wysyłają stosowną informację przez wiadomość e-mail. Wymiana wkłału filtra jest dziecinnie prosta.

Budujesz dom? Już dziś zapytaj o system Feelco – bezpłatna wycena.
Więcej o chronię przed smogiem tutaj: Feelco – ochrona przed smogiem